INTRESSEANMÄLAN
SÖKANDE
Personnummer
Namn
Nuvarande adress
Postadress
Tel. bostad
E-post
Arbetsgivare
Yrke
Tel. arbete eller mobil
Familjestorlek
Nuvarande hyresvärd
Telefon hyresvärd
MEDSÖKANDE
Personnummer
Namn
Nuvarande adress
Postadress
Tel. bostad
E-post
Arbetsgivare
Yrke
Tel. arbete eller mobil
Familjestorlek
Nuvarande hyresvärd
Telefon hyresvärd
ÖNSKEMÅL
Storlek rum och kök
Krav på hiss
Område
Fastighet/Gatuadress
Speciella önskemål
(tex. max hyra)

Ekman Fastigheter AB förebåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäster samt
att ta kreditupplysning. Bostadsanmälan gäller sex månader. Önskar ni därefter
kvarstå som sökande måste förnyad kontakt tas med Ekman Fastigheter AB.